Karpio giminės herbas

Nuo 1605 m. iki 1925 m. Rėkyvos dvarą valdė turtinga Karpių giminė.

Paskutinis dvaro savininkas buvo Eustachijus Karolis Karpis, kurio valdymo metu dvaras klestėjo. Jis sutvarkė puikų parką, kurio teikiamu grožiu galime gėrėtis iki šiol. Išlikę pastatai, kuriuose anksčiau buvo dvaro kumetynas, arklidės yra valstybės saugomi paveldo objektai.

UAB „Averita“